Podkładka HDPE jest stosowana pod konsole oddzielając je od konstrukcji budynku, tym samym zapobiegając korozji na styku dwóch elementów. Cechuje się ona niską przewodnością cieplną, przez co pełni również funkcję termoizolacyjną niwelując w pewnym stopniu zjawisko „mostka termicznego”. Podkładka HDPE posiada zagięcia boczne dostosowane do szerokość konsol, co umożliwia złączenie obu elementów. Podkładka posiada również gotowe otworowanie pod kotwy mocujące. Grubość elementu wynosi 5 mm.

  • Wyrób spełniający podwyższone wymagania termiczne.
  • Wyrób oznakowany Znakiem Budowlanym „B”.
  • Wyrób przebadany pod względem wymogów paragrafu 225 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych.

Współczynnik przewodzenia ciepła: 0,5 W/(mK)

: