Profil KWRG

Profil KWRG został opracowany w celu usztywnienia płyt glifowych na styku okładziny elewacyjnej z ościeżem okna. Dodatkowo, dzięki długiej ściance profilu równej 160 mm, profil KWRG można stosować w miejscach, gdzie punkt mocowania okładziny zlokalizowany jest w dalszej odległości od dostępnego punktu zakotwienia podkonstrukcji.

Konsola pasywna KW4 PAS

Konsole pasywne BSP KW4 PAS zostały zaprojektowane z myślą o zaostrzających się przepisach dotyczących parametrów izolacyjności termicznej przegród zewnętrznych. Elementy te pełnią funkcję konstrukcyjną, przenosząc obciążenia pionowe oraz poziome z elewacji na konstrukcję budynku. Rozróżnia się dwa rodzaje konsol: nośne przenoszące zarówno obciążenia pionowe jak i poziome, mocowane na dwie kotwy oraz wiatrowe przenoszące jedynie … Czytaj więcej

Profil KWR10

Profil KWR10 jest profilem kątowym stosowanym do wsparcia środkowej części płyty. Profil ten cechuje się mniejszą wytrzymałością niż standardowy profil KWR2 z uwagi na mniejsze wymiary oraz cieńszą ściankę. Nóżka profilu wynosząca 60 mm umożliwia zachowanie wystarczającej regulacji płaszczyzny podkonstrukcji, ścianka profilu natomiast wynosi 1,75 mm. Szerokość frontowej ścianki wynosząca 40 mm jest wystarczająca do … Czytaj więcej

Profil KWR9

Profil KWR9 jest profilem teowym stosowanym na łączeniu płyt elewacyjnych. Profil ten cechuje się mniejszą wytrzymałością niż standardowy profil KWR1 z uwagi na mniejsze wymiary oraz cieńszą ściankę. Nóżka profilu wynosząca 60 mm umożliwia zachowanie wystarczającej regulacji płaszczyzny podkonstrukcji, ścianka profilu natomiast wynosi 1,75 mm. Szerokość profilu wynosząca 100 mm w większości przypadków jest wystarczająca … Czytaj więcej

Profil KWR2

Profil KWR2 jest profilem kątowym stosowanym do wsparcia środkowej części płyty. Jest to jeden z najbardziej podstawowych elementów podkonstrukcji BSP. Profil został zaprojektowany w sposób zapewniający regulację płaszczyzny w zakresie 50 mm, co pozwala uniknąć problemów związanych z nierównościami betonu. Powiększona „nóżka” profilu, mająca 70 mm oraz grubość ścianki 2 mm zapewniają stosunkowo dużą sztywność … Czytaj więcej

Profil KWR1

Profil KWR1 jest profilem teowym stosowanym na łączeniu płyt elewacyjnych. Jest to jeden z najbardziej podstawowych elementów podkonstrukcji BSP. Profil został zaprojektowany w sposób zapewniający regulację płaszczyzny w zakresie 50 mm, co pozwala uniknąć problemów związanych z nierównościami betonu. Powiększona „nóżka” profilu, mająca 70 mm oraz grubość ścianki 2 mm zapewniają stosunkowo dużą sztywność i … Czytaj więcej