KWW1 foot together with KWP2 element are a set used to improve brackets resistance to lateral forces and stiffen the assembly. It is sued for greater outreaches and horizontal substructure layout.

  • Wyrób przebadany w Instytucie Techniki Budowlanej.
  • Wyrób przebadany na podstawie wytycznych Europejskiej Organizacji ds. Oceny Technicznej
  • Wyrób oznakowany Znakiem Budowlanym „B”.

Alloy Grade: EN AW-6060 lub EN AW-6063

Delivery status: T6 lub T66

Reaction to fire class: A1

Corrosion resistance: C3

Variations Dimension A
[mm]
Dimension B
[mm]
KWW1/65-150 65 150
KWW1/65-120 65 120
KWW1/65-90 65 90
KWW1/65-60 65 60