KWW1 foot together with KWP2 element are a set used to improve brackets resistance to lateral forces and stiffen the assembly. It is sued for greater outreaches and horizontal substructure layout.

  • Wyrób przebadany w Instytucie Techniki Budowlanej.
  • Wyrób przebadany na podstawie wytycznych Europejskiej Organizacji ds. Oceny Technicznej
  • Wyrób oznakowany Znakiem Budowlanym „B”.
  • Gatunek stopu: EN AW-6060 lub EN AW-6063
  • Stan dostawy: T6 lub T66
  • Klasa reakcji na ogień: A1
  • Odporność korozyjna: C3

Wariant Wymiar A [mm] Wymiar B [mm]
KWW1/65-150 65 150
KWW1/65-120 65 120
KWW1/65-90 65 90
KWW1/65-60 65 60