KWP1 extension piece is used to level the surface of the facade in case of unevennesses. Only one size of brackets can be used which has very positive impact on the logistics process. The main purpose of this element is to extend the outreach if even the longest BSP bracket is not sufficient.

  • Wyrób przebadany w Instytucie Techniki Budowlanej.
  • Wyrób przebadany na podstawie wytycznych Europejskiej Organizacji ds. Oceny Technicznej
  • Wyrób oznakowany Znakiem Budowlanym „B”.
  • Wyrób przebadany na Politechnice Warszawskiej.
  • Gatunek stopu: EN AW-6060 lub EN AW-6063
  • Stan dostawy: T6 lub T66
  • Klasa reakcji na ogień: A1
  • Odporność korozyjna: C3

Wariant Wymiar A [mm] Wymiar B [mm]
KWP1 135-150 135 150
KWP1 135-120 135 120
KWP1 135-90 135 90
KWP1 135-60 135 60