KW1 bracket is a standard element and base for most of our systems. It has been designed in order to make installation easier as well as make the adjustment of the profiles possible in all three directions, what helps in dealing with unevennesses of concrete. Small “heel” at the side of brackets base increases its resistance to lateral forces. 4 mm thick walls of the bracket increase its overall resistance to loads.

  • Wyrób przebadany w Instytucie Techniki Budowlanej.
  • Wyrób przebadany na podstawie wytycznych Europejskiej Organizacji ds. Oceny Technicznej
  • Wyrób oznakowany Znakiem Budowlanym „B”.
  • Wyrób przebadany pod względem wymogów paragrafu 225 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych.
  • Wyrób przebadany na Politechnice Warszawskiej.
  • Gatunek stopu: EN AW-6060 lub EN AW-6063
  • Stan dostawy: T6 lub T66
  • Klasa reakcji na ogień: A1
  • Odporność korozyjna: C3

Wariant Wymiar A [mm] Wymiar B [mm]
KW1/42-60 fix 42 60
KW1/42-120 fix 42 120
KW1/42-150 fix 42 150
KW1/60-60 60 60
KW1/60-120 fix 60 120
KW1/60-150 fix 60 150
KW1/80-60 fix 80 60
KW1/80-120 fix 80 120
KW1/80-150 fix 80 150
KW1/100-60 fix 100 60
KW1/100-120 fix 100 120
KW1/100-150 fix 100 150
KW1/120-60 fix 120 60
KW1/120-120 fix 120 120
KW1/120-150 fix 120 150
KW1/140-60 fix 140 60
KW1/140-120 fix 140 120
KW1/140-150 fix 140 150
KW1/170-60 fix 170 60
KW1/170-120 fix 170 120
KW1/170-150 fix 170 150
KW1/210-60 fix 210 60
KW1/210-120 fix 210 120
KW1/210-150 fix 210 150
KW1/260-60 fix 260 60
KW1/260-120 fix 260 120
KW1/260-150 fix 260 150
KW1/310-60 fix 310 60
KW1/310-120 fix 310 120
KW1/310-150 fix 310 150