Регіональна оперативна програма Мазовецького воєводства на 2007-2013 роки

Зверніть увагу, що компанія BSP Bracket System Polska sp.z o.o. реалізував проект у рамках заходу 1.2 Регіональної оперативної програми Мазовецького воєводства на 2007-2013 роки

„Розробка та впровадження інноваційної технології виробництва фасадних консолей на основі унікальної фасадної шайби”

Загальна вартість проекту: 2.216.570,70 зл
Частка Європейського Союзу: 421.025,00 зл

Тема проекту, запланованого до впровадження BSB Bracket System Polska Sp. z o.o. – це створити інноваційну термоакустичну прокладку для фасадних консолей, яка, на відміну від консольних майданчиків, що зараз використовуються в будівництві, одночасно буде виконувати акустичну та теплоізоляційну функції. Крім того, ця шайба посилить конструкцію фасадних консолей, що зменшить кількість консолей, що використовуються на готових поверхня фасаду, а також завдяки способу стикування підвищить довговічність фасадного покриття. В результаті здійснених заходів Заявник представить нові вироби у вигляді щойно виготовлених інноваційних фасадних консолей, що містять унікальну акустичну накладку різного розміру, деталі якої будуть визначені після проведених науково-дослідних робіт, і значно покращать пропоновані в даний час вироби у вигляді фасадних консолей, додавши до них розроблену термоакустичну накладку.

Видатки співфінансуються Європейським Союзом з Європейського фонду регіонального розвитку в рамках Регіональної оперативної програми Мазовецького воєводства на 2007-2013 роки”.

Вихідну інформацію про Регіональну оперативну програму Мазовецького воєводства на 2007-2013 роки можна знайти на веб-сайті: www.mazowia.eu.

 

Оперативна програма інноваційної економіки на 2007-2013 роки

Зверніть увагу, що компанія BSP Bracket System Polska sp.z o.o. реалізував проект у рамках заходу 6.1 “Паспорт на експорт” Програми Операційна інноваційна економіка на 2007-2013 роки

„Підвищення конкурентоспроможності брекет-системи BSP Polska Sp. z o.o. на зовнішніх ринках“

Загальна вартість проекту: 410.500,00 зл
Частка Європейського Союзу: 177.650,00 зл

“Гранти на інновації” “Ми інвестуємо у ваше майбутнє”

Проект, що фінансується за рахунок Європейського фонду регіонального розвитку в рамках Оперативної програми інноваційної економіки

Оперативна програма інноваційної економіки на 2007 -13 роки

Загальна мета проекту – збільшити обсяг експорту в загальних продажах продукції Компанії шляхом впровадження заходів, розроблених як частина професійної експортної стратегії – Плану розвитку експорту. Це невіддільно від розвитку експортної діяльності BSP Bracket System Polska Sp. z o.o., використовуючи заходи, що підпадають під положення Міри 6.1 OP IE. Аналіз ринку та потенціалу Заявника, проведений в результаті підготовки Плану розвитку експорту, показав, що найбільш рекомендовані для Заявники проекспортною діяльністю є: участь у зовнішніх виставках та виставках, організація та участь у економічних місіях за кордоном, пошук та підбір партнерів на цільових ринках, отримання необхідних документів, що дозволяють впроваджувати продукцію підприємця на цільові ринки, та поради щодо розробки концепції іміджу підприємця на вибрані цільові ринки. Ці заходи є розробленими та найбільш оптимальними з точки зору визначених потреб BSP Bracket System Polska Sp. z o. o. у реалізації стратегічних цілей з урахуванням конкретних тенденцій у будівельній галузі. Експортний розвиток підприємства-заявника дозволить досягти цілей, викладених у стратегії розвитку експорту, і найважливішим серед них є збільшення доходів, і як результат подальший розвиток компанії та поліпшення іміджу як активного суб’єкта на міжнародній арені. Позитивним, зовнішнім ефектом розвитку експорту Компанії буде зміцнення позицій польської економіки шляхом просування Польщі як привабливого економічного партнера та місця для встановлення цінних ділових контактів, а також збільшення обсягу польського експорту та збільшення кількості підприємці, що займаються експортною діяльністю, що є основною метою заходу 6.1 ОП ІЕ «Паспорт на експорт».

Проект “” Підвищення конкурентоспроможності BSP Bracket System Sp. z o.o. на зовнішніх ринках »було реалізовано

Період реалізації проекту: 2012-2014

 

Регіональна оперативна програма Мазовецького воєводства на 2014-2020 роки

BSP Bracket System Polska sp.z o.o. В даний час реалізує проект:

„Процес експерименту та пошуку ніш для розвитку та інновацій у BSP Sp. z o.o.”

співфінансується Європейським фондом регіонального розвитку в рамках Регіональної оперативної програми Мазовецького воєводства на 2014-2020 роки, Захід 1.2. Науково-дослідна та дослідницька діяльність підприємств.

Загальна вартість проекту: 1.888.003,80 зл
Частка Європейського Союзу: 769.952,00 зл

Предметом проекту є процес експерименту та пошуку ніш розвитку та інновацій на підприємстві BSP Sp. z o.o. дозволяючи проводити власні науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, спрямовані на розробку нової, інноваційної системи кріплення та встановлення вентильованих фасадів, що використовуються в будівництві.
Діловим ефектом від реалізації цього проекту стане запуск нової системи вентильованої фасадної підструктури, оптимізованої з точки зору теплової, статичної та монтажної. Система мінімізує втрати тепла завдяки т. Зв теплові мости. Елементи системи також будуть оптимізовані з точки зору конструктивних властивостей залежно від типу підкладки та навантажень, що діють на вентильований фасад, а також з точки зору простоти монтажу. Додатковим припущенням є те, що більшість матеріалів, що використовуються в системі, придатні для переробки після використання.
Розробка власної інноваційної системи кріплення фасаду з вентильованим фасадом є відповіддю на визначені потреби ринку, оскільки на ринку існує дуже мало продукції, присвяченої реалізації фасадів.

вентильована для енергозберігаючих та енерго пасивних конструкцій. Більшість консолей та решіток – це елементи, виготовлені із загальнодоступних матеріалів, тому вони не є спеціалізованими та мають ряд недоліків та обмежень у використанні. Новий продукт матиме більш широкий спектр застосувань та відповідатиме більшим вимогам замовника. За допомогою невеликої кількості елементів буде створено широкий асортимент продукції для будівельної галузі.

 

Оперативна програма інтелектуального розвитку на 2014-2020 роки

Зверніть увагу, що компанія BSP Bracket System Polska sp.z o.o. перебуває в процесі реалізації проекту в рамках заходу 3.3 Оперативної програми інтелектуального розвитку на 2014-2020 роки

„Підвищення впізнаваності BSP на міжнародних ринках шляхом представлення її комерційної та сервісної пропозиції на ярмарках за кордоном.”

Загальна вартість проекту: 661.494,00 зл
Частка Європейського Союзу: 403.350,00 зл

Мета проекту – впровадження BSP на ринок основні міжнародні товари.

Це буде досягнуто шляхом встановлення міжнародних ділових контактів та представлення інноваційних рішень продукції Заявника на світовій виставці. Підписання нових контрактів спричинить великий стимул для бізнесу на фінансовому та іміджевому рівні. Збільшення доходів компанії дозволить збільшити витрати на НДДКР, що дозволить BSP залишатися на вимогливому міжнародному ринку. Компанія також має на меті здобути конкурентну перевагу, що розуміється як здатність пропонувати конкретному ринковому сегменту більш сприятливі умови для придбання продукції.

Очікувані результати, які планується досягти до 2021 року, – це підписання 5 закордонних комерційних контрактів, отримання доходу від експортної діяльності на рівні 2 988 277,00 злотих від експорту продукції, на яку поширюється проект.