System podkonstrukcji prętowej BSP KRS stosuje się do mocowania sufitów podwieszanych. System ten składa się z profilu aluminiowego BSP RW2F, pręta gwintowanego ze stali nierdzewnej, konsoli aluminiowej BSP KRS1 oraz profilu aluminiowego BSP, do którego mocowana jest okładzina. Wszystkie aluminiowe  elementy systemu BSP KRS są produkowane z tłoczonego aluminium stopu EN AW 6060 T66 lub EN AW 6063 T6.

Profil aluminiowy BSP RW2F jest mocowany punktowo lub w sposób ciągły do stropu za pomocą elementów kotwiących dobranych na podstawie obliczeń statycznych. Mocowanie ciągłe profili RW2F ułatwia zachowanie prostoliniowości konsol oraz płaszczyzny okładziny sufitowej. Konsola połączona jest z profilem RW2F prętem gwintowanym ze stali nierdzewnej. Średnica pręta powinna być dobrana na podstawie obliczeń statycznych. Standardowo wynosi ona 8 mm. Przy zastosowaniu systemu BSP KRS możemy osiągnąć praktycznie dowolną wysokość podwieszenia stosując odpowiednio długie pręty. Przy bardzo wysokich podwieszeniach oraz braku możliwości utwierdzenia podkonstrukcji do ścian bocznych, należy wykonać skośne zastrzały.

Konsola BSP KRS1 posiada ściankę grubości 4 mm oraz długość (wysięg) wynoszącą 100 mm. Konsole standardowo występują w wysokości 60 mm. Wektor siły działającej na nie jest skierowany równolegle do długości konsoli, tak więc wysokość 60 mm jest w większości przypadków wystarczająca, aby spełnić wymagania statyczne.  Konsole posiadają specjalnie zaprojektowaną kieszonkę o gr. 1,5 mm w znacznym stopniu ułatwiającą mocowanie profili oraz ustawianie ich płaszczyzny. Otwory w konsolach do mocowania profili zapewniają możliwość ich swobodnej rozszerzalności termicznej.

Wszystkie elementy podkonstrukcji aluminiowej BSP KRS charakteryzują się klasą trwałości B wg normy PN-EN 1999-1-1:2011 i mogą bez powłok ochronnych być stosowane w środowiskach o kategorii korozyjności atmosfery C1, C2 oraz C3 wg normy PN-EN ISO 12944-2:2001. Po przeprowadzeniu dodatkowego zabiegu ochronnego – anodowaniu – mogą być również stosowane w środowisku o kategorii korozyjności atmosfery C4. Aluminiowe elementy podkonstrukcji BSP są klasyfikowane w zakresie reakcji na ogień bez badań w klasie A1 wg normy PN-EN 13501-1+A1:2010 na podstawie decyzji Komisji Europejskiej nr 96/603/EC,  2000/605/EC oraz 2003/424/WE.

System podkonstrukcji BSP KRS powinien być montowany na podstawie projektu warsztatowego sporządzonego przez projektantów z odpowiednią wiedzą w dziedzinie konstrukcyjno-budowlanej. Układ podkonstrukcji oraz zagęszczenie elementów (wytrzymałość całego systemu) powinno być potwierdzone obliczeniami statycznymi sporządzonymi przez konstruktora z uprawnieniami w dziedzinie konstrukcyjno-budowlanej.

Rozwiązania dla elewacji, do których pasuje ten system:

Systemy mocowań dostępne dla tego systemu:

 • Mocowanie klejone
 • Mocowanie nitowane

Typy paneli dostępne dla tego systemu:

 • Beton architektoniczny
 • Gres
 • HPL
 • Kasety stalowe
 • Kompozyt aluminiowy – kasety
 • Kompozyt aluminiowy – panele płaskie
 • Rockpanel
 • Spiek kwarcowy
 • Szkło
 • Włókno-cement

Produkty dostępne dla tego systemu: