System podkonstrukcji BSP ECO BRACKET jest przeznaczony do mocowania lżejszych okładzin przy mniejszych obciążeniach na elewacji zewnętrznej oraz wewnętrznej w technologii elewacji wentylowanej. System składa się z konsol aluminiowych BSP KW EB (alternatywnie konsol BSP KW1 lub konsol pasywnych z przekładką izolacyjna BSP KW1 PAS) oraz profili aluminiowych kątowych – BSP KWR4, KWR7, KWR10, KWR11 i profili aluminiowych teowych – BSP KWR3, KWR9. Wszystkie elementy systemu BSP ECO BRACKET są produkowane z tłoczonego aluminium stopu EN AW 6060 T66 lub EN AW 6063 T6.

Grubość konsol aluminiowych BSP KW EB wynosi od 2 do 3 mm. Konsole te występują w długości 170 mm. Wysokość natomiast zależy od funkcji, jaką pełni konsola. Konsole stałe – przenoszące pionowe obciążenia od ciężaru elewacji na konstrukcję budynku – występują standardowo w wysokości 150 mm lub 120 mm. Konsole przesuwne – przenoszące jedynie poziome obciążenie od ssania i parcia wiatru – występują standardowo w wysokości 60 mm lub 90 mm. Konsole posiadają specjalnie zaprojektowaną kieszonkę o gr. 1,5 mm w znacznym stopniu ułatwiającą mocowanie profili oraz ustawianie ich płaszczyzny. Otwory w konsolach do mocowania profili zapewniają możliwość ich swobodnej rozszerzalności termicznej. Do mocowania konsol do konstrukcji budynku stosuje się elementy kotwiące dobrane na podstawie obliczeń statycznych. Pod konsole stosuje się specjalne podkładki systemowy BSP HDPE (alternatywnie EPDM lub PCV) w celu uniknięcia korozji na styku aluminium z podłożem oraz w celu uzyskania lepszych parametrów termoizolacyjnych.

Profile aluminiowe BSP KWR3 oraz KWR9 są profilami teowymi stosowanymi na łączeniu paneli elewacyjnych. Profile aluminiowe BSP KWR4, KWR7, KWR10 oraz KWR11 są natomiast profilami kątowymi stosowanymi jako profile wsporcze w środkowej części paneli. Konkretny rodzaj profilu kątowego i teowego dobiera się na podstawie projektu oraz obliczeń statycznych, głównie w zależności od wysięgu elewacji oraz sił oddziałujących na okładzinę. Grubość nóżki profili w przypadku systemu ECO BRACKET jest zmniejszona i wynosi 1,75 – 2 mm. Powierzchnia przednich ścianek profili jest ryflowana, co zapewnia większą powierzchnię klejenia płyt. Profile mocuje się do konsol za pomocą wkrętów samowiercących 4,8×19 A2.

Wszystkie elementy podkonstrukcji aluminiowej BSP charakteryzują się klasą trwałości B wg normy PN-EN 1999-1-1:2011 i mogą bez powłok ochronnych być stosowane w środowiskach o kategorii korozyjności atmosfery C1, C2 oraz C3 wg normy PN-EN ISO 12944-2:2001. Po przeprowadzeniu dodatkowego zabiegu ochronnego – anodowaniu – mogą być również stosowane w środowisku o kategorii korozyjności atmosfery C4. Aluminiowe elementy podkonstrukcji BSP są klasyfikowane w zakresie reakcji na ogień bez badań w klasie A1 wg normy PN-EN 13501-1+A1:2010 na podstawie decyzji Komisji Europejskiej nr 96/603/EC,  2000/605/EC oraz 2003/424/WE.

System podkonstrukcji BSP ECO BRACKET powinien być montowany na podstawie projektu warsztatowego sporządzonego przez projektantów z odpowiednią wiedzą w dziedzinie konstrukcyjno-budowlanej. Układ podkonstrukcji oraz zagęszczenie elementów (wytrzymałość całego systemu) powinno być potwierdzone obliczeniami statycznymi sporządzonymi przez konstruktora z uprawnieniami w dziedzinie konstrukcyjno-budowlanej.

Rozwiązania dla elewacji, do których pasuje ten system:

Systemy mocowań dostępne dla tego systemu:

  • Mocowanie klejone
  • Mocowanie nitowane

Typy paneli dostępne dla tego systemu:

  • Gres
  • HPL
  • Kompozyt aluminiowy – kasety
  • Kompozyt aluminiowy – panele płaskie
  • Rockpanel
  • Spiek kwarcowy
  • Szkło
  • Włókno-cement